Grupo Di Het Di Video Di Skype

Tur nos ta gusta hasi Amigunan i Famia ta un Lugá pa kompartí NotisiaBai pa Skype, Videollamadas grupales gratis pa tur su Disposishon movies, Tablet i Coordinador disponibel, e ta mas fasil ku nunka.

Keda na Kas manera kore muchu Kontakto ku e Amigunan i e Famia, i e ta laga bo ta chikitu i grandi Experencia i Momentu di kompartí.

No tin laman di Emergensia na kla Skype no ta un Remplaza na Su Telefon i e no por utilidat na laman di Emergensia.
unda bo sa ku un hende pa un relashon grave e het di video riba liña di e kisas di its mi kier sa mucha muher mará its ora ku e telefoon di voto den liña e parto di konosementu na haar den liña